zamknij i przejdź do strony głównej

Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi za rok 2017.

            Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi jest organizacją pożytku publicznego i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok 2017.
 
W związku z powyższym prosimy o przesyłanie na adres mailowy: orew.juszczyn@psoni.org.pl ofert na wykonanie przedmiotowego badania, zawierających:

- kwotę brutto całkowitego wynagrodzenia za wykonanie badania,
- proponowany termin realizacji umowy.

Dla ewentualnej wyceny usługi podajemy konieczne dane:
- suma bilansowa za 2016 rok:  487 666,08
- przychody za 2016 rok:  3 815 425,52
- wynik finansowy netto za 2016 rok: - 262 159,79
- wielkość zatrudnienia: 63 osoby

Osoba do kontaktu:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Alina Kuś tel. 502 714 792

Jednocześnie Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jak również podjęcia negocjacji cenowych z oferentami przedstawiającymi najkorzystniejszą ofertę cenową.
Warunkiem koniecznym złożenia oferty, jest posiadanie przez oferenta doświadczenia zawodowego, to znaczy uprzednie wykonanie takiego badania dla przynajmniej 2 organizacji pożytku publicznego.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.11.2017r.

 

 

ZBIERAMY NA FILIĘ
OŚRODKA
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

Widząc duże zainteresowanie rodziców dzieci, którzy chcieliby skorzystać z naszej kompleksowej opieki, a także listę oczekujących i oraz mając świadomość jak wielkie znaczenie dla rozwoju dziecka ma wczesne zdiagnozowanie i objęcie specjalistyczną opieką czujemy się w obowiązku, aby podjąć wszelkie działania zmierzające do poszerzenia naszej działalności.
Aby dostosować budynek w Tarnawie Górnej dla potrzeb niepełnosprawnych dzieci konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych. W tym miejscu zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie w realizacji naszego projektu w celu adaptacji  budynku dla potrzeb niepełnosprawnych dzieci.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl 
OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY
34-231 Juszczyn 542b
tel/fax 33/87715 10
e-mail: orew.juszczyn@psoni.org.pl
Konto Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy Jordanów O/Zawoja 07 8799 0001 0020 0200 0534 0001

ilość odwiedzin: 79356, dzisiaj: 6