zamknij i przejdź do strony głównej

Dotyczy:  
Zapytania ofertowego na „Zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Juszczynie i Tarnawie Górnej

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi informuje, że toku postepowania konkursowego: „Zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Juszczynie i Tarnawie Górnej” wpłynęły 2 oferty. Jedna oferta została odrzucona jako złożona po terminie składania ofert (termin do 8 maja 2017 godzina 10.00).

W wyniku konkursu została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:

 INTER-WELM sp. Z o.o. ul. Sarni Stok 1, 43-300 Bielsko –Biała z ceną  brutto 117.658,00 zł.

Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne i treść oferty jest zgodna ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym z daty 24 kwietnia 2017r.

 

Zapytanie ofertowe

Zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Juszczynie i Tarnawie Górnej

zapytanie ofertowe - plik doc

formularz - plik doc

pobierz wszystkie pliki jako pdf

Przedłużenie  terminu otwarcia kopert – 09.05.2017 roku (tj. wtorek), godzina 13.00
ZBIERAMY NA FILIĘ
OŚRODKA
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

Widząc duże zainteresowanie rodziców dzieci, którzy chcieliby skorzystać z naszej kompleksowej opieki, a także listę oczekujących i oraz mając świadomość jak wielkie znaczenie dla rozwoju dziecka ma wczesne zdiagnozowanie i objęcie specjalistyczną opieką czujemy się w obowiązku, aby podjąć wszelkie działania zmierzające do poszerzenia naszej działalności.
Aby dostosować budynek w Tarnawie Górnej dla potrzeb niepełnosprawnych dzieci konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych. W tym miejscu zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie w realizacji naszego projektu w celu adaptacji  budynku dla potrzeb niepełnosprawnych dzieci.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl 
OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY
34-231 Juszczyn 542b
tel/fax 33/87715 10
e-mail: orew.juszczyn@psoni.org.pl
Konto Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy Jordanów O/Zawoja 07 8799 0001 0020 0200 0534 0001

ilość odwiedzin: 75321, dzisiaj: 19