Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Juszczynie jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zawoi.

     Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku 3-25 lat, które potrzebują kompleksowej,wielodyscyplinarnej rehabilitacyjno – terapeutyczno – edukacyjno – rewalidacyjnej pomocy świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu wychowanków. Głównym zadaniem placówki jest kompleksowa i specjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży tj. praca nad poprawą rozwoju ruchowego, społecznego oraz intelektualnego, nauka umiejętności komunikacyjnych, pomoc w zdobywaniu niezależności w życiu.


Celami OREW w pracy z wychowankami są:

- poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego

- poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym lub zapobieganie pogorszeniu się tego stanu

- rozwój osobowości i utrzymanie dobrej kondycji psychicznej

- rozwój zainteresowania ludźmi, więzi społecznych oraz form komunikowania się

- rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących

- rozwój myślenia

- rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji w tych dziedzinach

- osiągnięcie autonomii wewnętrznej i niezależności osobistej

- rozwój umiejętności współżycia w grupie

- pomoc w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej

 
OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY
34-231 Juszczyn 542b
tel/fax 33/87715 10
e-mail: orew.juszczyn@psoni.org.pl
Konto Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy Jordanów O/Zawoja 07 8799 0001 0020 0200 0534 0001

ilość odwiedzin: 101660, dzisiaj: 53