Zajęcia szczególnie skupiają się na:

  • wprowadzeniu w zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem oraz w bezpiecznym korzystaniu z internetu poprzez zapoznanie się możliwościami jakie daje i zagrożeniami jakie z niego płyną;
  • nauce pisania na klawiaturze z wykorzystaniem standardowego edytora tekstu, podstawowej edycji: formatowaniu, wyboru stylu, kroju i wielkości czcionki, dopasowaniu akapitu, operacjach przenoszenia/ wycinania/ wklejania/ usuwania jego fragmentów;
  • praktycznym wykorzystaniu, utrwalaniu i pogłębianiu nabytych już umiejętności poprzez  przepisywanie krótkich tekstów (wierszy, zagadek, notatek, podań), wykonywanie etykietek/ nalepek opisowych, kartek okolicznościowych,
  • pracy z edytorem grafiki z wykorzystaniem podstawowych szablonów, figur geometrycznych oraz – podstawowym zakresie – cyfrowa obróbka zdjęć;
  • zapoznaniu się z obsługą urządzeń przenośnych tj. drukarka, skaner, aparat cyfrowy, pendrive,
  • pracy z przeglądarkami i wyszukiwarkami internetowymi poprzez wyszukiwanie i weryfikowanie informacji,
  • obsłudze konta e-mail (tworzenie/odpowiadanie/przekazywanie wiadomości, praca z książką adresową i załącznikami), poruszanie się po portalach społecznościowych, poznanie podstawowych komunikatorów internetowych, z ideą blogów,
  • prezentacjach multimedialnych, grach i zabawach edukacyjnych, które pozwalają w rozwijaniu zainteresowań i rozbudzaniu ciekawości związanej z rozprzestrzenianiem się nowych technologii, umiętności twórczego ich wykorzystywania, współdziałania w zespole, adekwatności ocen, krytycznego myślenia, komunikowania się i tzw. netetykiety.
 
OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY
34-231 Juszczyn 542b
tel/fax 33/87715 10
e-mail: orew.juszczyn@psoni.org.pl
Konto Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy Jordanów O/Zawoja 07 8799 0001 0020 0200 0534 0001

ilość odwiedzin: 103340, dzisiaj: 35