Pracownia rehabilitacyjna

         Zajęcia w pracowni rehabilitacyjnej nakierowane są na poprawę ogólnej sprawności fizycznej osób o różnym stopniu niepełnosprawności poprzez wykonywanie ćwiczeń ruchowych rozciągających - poprawiających zakres ruchu, wzmacniających poszczególne, konkretne grupy mięśni, korygujących postawę, kształtujących sylwetkę. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego (typu stepper, bieżnia, piłki). Dobór zestawu ćwiczeń jest zindywidualizowany.
 

Bezpośrednimi celami terapii rehabilitacyjnej jest:

  • rozwijanie i utrzymanie jak najlepszej sprawności fizycznej;

  • niwelowanie lub minimalizowanie ograniczeń i barier  wynikających z niepełnosprawności,

pośrednio:

  • motywowanie do wykorzystywania, odkrywania i rozwijania własnych możliwości;

  • poprawa poczucia własnej wartości;

  • inspiracja do aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu i projektowaniu otaczającej rzeczywistości, do włączenia się we wszystkie możliwe rejony życia społecznego i kulturalnego;

  • umożliwienie niezależnego, samodzielnego, aktywnego życia poprzez rozwijanie niezbędnych umiejętności, kompetencji, przekazanie informacji i wskazanie środków, które umożliwią wyrównanie szans zmniejszonych wskutek niepełnosprawności.

 
OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY
34-231 Juszczyn 542b
tel/fax 33/87715 10
e-mail: orew.juszczyn@psoni.org.pl
Konto Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy Jordanów O/Zawoja 07 8799 0001 0020 0200 0534 0001

ilość odwiedzin: 103335, dzisiaj: 30