STRONA GŁÓWNA
GALERIA
DOJAZD
KONTAKT
NAPISZ DO NAS
DRUKI DO POBRANIA


Grupy

    W Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym ze względu na różnorodny stopień niepełnosprawności dzieci zostało utworzonych 13 grup. W tym 6 grup rewalidacyjno - wychowawczych oraz 7 grup edukacyjno - terapeutycznych.


GRUPY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

OREW Juszczyn

- Sala "Fala"

- Sala "Kubuś Puchatek"

- Sala "Koniczynka"

- Sala "Kosmos"

OREW Tarnawa

- Sala "Puszcza"

- Sala "Dżungla"

    
Do grup rewalidacyjno - wychowawczych uczęszczają dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim.Dla każdego z nich opracowany jest indywidualny, kompleksowy program edukacyjno - rehabilitacyjno - wychowawczo - opiekuńczy zgodnie z jego potrzebami oraz zaleceniami specjalistów. Wychowankowie mają zapewnioną specjalistyczną opiekę psychologa, logopedy, rehabilitanta, pielęgniarki.

GRUPY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

OREW Juszczyn

- Sala "Wesoła" 

- Sala "Wiatr" 

- Sala "Słońce"

- Sala "Miasto" 

OREW Tarnawa Górna

- Sala "Sawanna" 

- Sala "Tajga" 

- Sala "Oceania"     Do grup edukacyjno - terapeutycznych uczęszczają dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Program został dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków, co pozwala na optymalny dobór odpowiednich metod, form i środków kształcenia.

Każdy z wychowanków ma zapewnioną specjalistyczną opiekę psychologa, logopedy, rehabilitanta, pielęgniarki.

 


 
OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY
34-231 Juszczyn 542B
tel/fax 33/87715 10
e-mail: orew.juszczyn@psouu.org.pl