STRONA GŁÓWNA
GALERIA
DOJAZD
KONTAKT
NAPISZ DO NAS
DRUKI DO POBRANIA


DO OŚRODKA OREW DZIECI PRZYJMOWANE SĄ NA PODSTAWIE:

    Dzieci przyjmowane są do OREW-u na podstawie:

1. Orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potzrebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

2. Orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

3. Opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.


    Dzieci przyjmowane są na podstawie pisemnej woli rodziców. W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka (o zgodę występują rodzice).

 
OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY
34-231 Juszczyn 542B
tel/fax 33/87715 10
e-mail: orew.juszczyn@psouu.org.pl