STRONA GŁÓWNA
HISTORIA
INFORMACJE PUBLICZNE
ZARZĄD
DOJAZD
KONTAKT
NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI

2017-10-09 11:36:57
Podziękowanie

                                                            PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo

W imieniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Juszczynie, wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Juszczynie / Tarnawie Górnej, Dyrekcji oraz Zarządu Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi składamy podziękowanie przyjaciołom, sympatykom i wszystkim osobom z całej Polski, którzy obdarzyli nas zaufaniem i przekazali 1% podatku na  rzecz naszego Stowarzyszenia. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi, prowadzi wyłącznie działalność non-profit, a wszelkie pozyskane środki służą realizacji działań statutowych, mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym.Nasza działalność jest w głównej mierze uzależniona od pomocy ludzi dobrej woli, o wielkich i otwartych sercach. Dzięki okazanemu wsparciu jesteśmy w stanie zmieniać życie niepełnosprawnych i sprawiać, by „ich” świat stawał się bardziej przyjazny, a każdy nowy dzień nabierał barw. Celem Stowarzyszenia jest otoczenie opieką i umożliwienie rozwoju jak największej grupie niepełnosprawnych dzieci i dorosłych.Przekazane środki finansowe z różnych stron Polski utwierdzają nas w przekonaniu, że nie brakuje ludzi szczodrych i wrażliwych, którym nie jest obojętny los osób niepełnosprawnych. 

Będziemy Państwu wdzięczni za pamięć i wsparcie w formie 1% podatku w przyszłym roku podatkowym. Wystarczy wpisać nasz  KRS 0000336571 w wypełnianym druku PIT.

Dodatkowe szczegółowe informacje na temat działalności naszej organizacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.orewjuszczyn.pl i facebooku PSONI Koło w Zawoi JESTEŚ OK.

                                                                  Zarząd Koła PSONI w Zawoi

                                                                  Dyrekcja OREW w Juszczynie

                                                                  Kierownik WTZ w Juszczynie

2017-02-28 08:54:55
Zawiadomienie

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25.02.2017 roku w wieku 28 lat zmarła Paulina Włoch.

Uczestniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej w Juszczynie.

Pogodna, zarażała wszystkich swoją pozytywną energią. Utalentowana artystycznie.

Pogrzeb śp. Pauliny odbędzie się dnia 01.03.2017 roku o godz. 14.00 w Kościele Parafialnym w Białce.

Paulina Włoch - wspomnienia

2017-01-26 11:24:14
Spotkanie noworoczne w Budzowie

      Kolejny już raz w Restauracji Magnolia w Budzowie odbyło się spotkanie Opłatkowo -Noworoczne organizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi. Wzięli w nim udział członkowie PSONI Koło w Zawoi jak też podopieczni i pracownicy podległych mu placówek z Juszczyna i Tarnawy Górnej. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas Senator Pan Andrzej Pająk, Wójt Gminy Zawoja Pan Marcin Pająk, Burmistrz Makowa Podhalańskiego Pan Paweł Sala oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej Pani Renata Spisak - Sowa. Tradycyjnie podczas uroczystości wystawione zostały jasełka. W tym roku przygotowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przedstawienie pt. „Betlejem jest w nas” pokazało, że w dzisiejszych czasach skupiamy się na rzeczach materialnych, a zapominamy o istocie Bożego Narodzenia. Uświadomiło nam, że w tym szczególnym czasie musimy znaleźć chwilę na refleksję i dostrzeżenie drugiego człowieka.

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ZAWOI DZIĘKUJE WŁAŚCICIELOM RESTAURACJI „MAGNOLIA” ZA KOLEJNE BEZPŁATNE UŻYCZENIE SALI (GALERIA)

2015-12-15 11:05:08
Podziękowanie

Dziękujemy Firmie FOT4-YOU Krzysztof Świtek za projekt i wydruk kalendarzyków kieszonkowych na 2016 rok.

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zawoi.

2015-12-01 12:08:08
Jest winda!!!

Miło nam poinformować, że jest już zamontowana winda w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczym w Tarnawie Górnej. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania funduszy na ten cel bo bez Państwa pomocy nie udałoby się nam udźwignąć tej inwestycji.

2015-11-16 11:40:07
INFORMACJA O WTZ JUSZCZYN

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zawoi informuje, że już od połowy grudnia 2015 roku zostaną otwarte Warsztaty Terapii Zajęciowej mieszczące się w Juszczynie (przy Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Juszczynie).Serdecznie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością do uczestnictwa w takiej formie społeczno-zawodowej rehabilitacji.

Głównym celem Warsztatów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością. Zmierza ona do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, jak również uzyskania odpowiedniej swobody w prowadzeniu aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie a często nawet podjęcia pracy. Możliwość tą osoby uzyskują dzięki uczestniczeniu w poszczególnych warsztatach w których są wykorzystane różne formy aktywności dobrane do indywidualnych potrzeb.

Zajęcia prowadzone są przez instruktora w odpowiednio wybranej pracowni:

- Pracownia gospodarstwa domowego

- Pracownia edukacji technicznej

- Pracownia ceramiczna

- Pracownia multimedialno-komputerowa

- Pracownia artystyczno-plastyczna

- Pracownia rękodzielnicza

Uczestnicy będą również objęci rehabilitacją ruchowa mająca na celu usprawnianie oraz zapobieganie istniejącym dysfunkcjom. Uczestnicy terapii powinni wybierać taką pracownię, w której będą mogli realizować się w zajęciach zgodnie z zainteresowaniami. Praca powinna przynosić uczestnikom zadowolenie i satysfakcję.

Zajęcia są bezpłatne, będą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku.

Dowóz uczestników w przypadku niemożności osobistego dojazdu jest zapewniony przez organizatora WTZ.

Osoby zainteresowane udziałem w WTZ prosimy o kontakt pod numerem telefonu 33/877 15 10, kom. 602 659 035.

2014-10-28 09:52:40
" DZIAŁAJ LOKALNIE 2014" -"Integracja bez barier"

    Jesteśmy bardzo szczęśliwi gdyż zostaliśmy laureatem konkursu grantowego „DZIAŁAJ LOKALNIE” 2014. Pozwoli on na integrację młodzieży pełnosprawnej z naszą młodzieżą zrzeszoną pod skrzydłami Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zawoi. Cieszymy się niezmiernie, że nasz projekt przypadł do gustu komisji, ale jeszcze bardziej z tego powodu cieszą się osoby niepełnosprawne. Jest to dla nich szansa wyjścia do społeczeństwa, poznania nowych osób, zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności.

2013-03-14 14:23:15
Zbiórka publiczna

     Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zawoi informuje, że w dniach 01.04.2012r. - 11.03.2013r. na terenie powiatu suskiego przeprowadziło zbiórkę publiczną na podstawie decyzji Starosty Suskiego BP 5311.01.2012 z dnia 27.03.2012r., w wyniku której zebrano 6938,80 PLN. Kwotę tą wydano zgodnie z decyzją na zapewnienie terapii i rehabiltacji dla osób niepełnosprawnych ze Świetlicy Terapeutyczno - Rehabilitacyjnej z Zawoi.

      Bardzi dziękujemy wszystkim darczyńcom.

2012-02-01 22:18:19


 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi  
34-231 Juszczyn 542 B
REGON 121038374, NIP 552 15 75 591, KRS 0000336571
e-mail: zk.zawoja@psoni.org.pl.
Konto Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy Jordanów O/Zawoja 07 8799 0001 0020 0200 0534 0001