STRONA GŁÓWNA
HISTORIA
INFORMACJE PUBLICZNE
ZARZĄD
DOJAZD
KONTAKT
NAPISZ DO NAS


    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym jest kontynuatorem działalności założonego w 1963 roku Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół dzieci oraz kół terenowych przemianowanegood 1984 roku na Krajowy Komitet Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym.
    Idąc śladem warszawskich pionierów  powstało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uopośledzeniem Umysłowym Koło w Zawoi. Prekursorem działań na rzecz osób z upośledzniem umysłowym na terenie powiatu suskiego byli państwo Jagoszowie - rodzice dziecka z upośledzeniem umysłowym. Na pierwszym spotkaniu rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w 2003 roku nawiązała się nić porozumienia i wszyscy zgodnie zdecydowali, że założą Koło PSOUU w Zawoi. Najpierw były łzy, współczucie, które ustąpiły wkrótce nadziei, że można  coś dobrego zrobić dla dzieci szczególnej troki. 
Spośród 19 osób, które tworzyły Komitet Założycielski został wybrany Zarząd w składzie:

  • Przewodniczący Zarządu Koła - p. Zyta Jagosz
  • V-ce Przewodniczący Zarządu Koła - p. Danuta Mysza
  • Skarbnik Zarządu Koła - p. Bogusława Strzebońska
  • Sekretarz Zarządu Koła - p. Marletta Zając
  • Członek Zarządu Koła - p. Marek Wągiel

    Jako wspólnota rodzin i przyjaciół osób niepełnosprawnych nadrzędnym celem stowarzyszenia było dotarcie do niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu powiatu suskiego, a także szeroko rozumiana integracja społeczna. W zawojskim stowarzyszeniu pomagano sobie wzajemnie. Jeżeli rodzic potrzebował załatwiś sprawy urzędowe i nie miał opieki dla dziecka, to ktoś z osób zaprzyjaźnionych opiekował się dzieckiem. Organizowano wspólne spotkania okoliczosciwe, zabawy integracyjne by zdrowe dzieci uczyły się współdziałania z niepełnosprawnymi kolegamni.
   Stowarzyszenie zwróciło uwagę władz starostwa na problem dzieci upośledzonych umysłowo na terenie powiatu suskiego. Prężnie działające Koło złożyło deklarację i chęci, do poprowadzenia specjalistycznego ośrodka dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, jeśli starostwo utworzy taki ośrodek. Zapał Zarządu Koła i poparcie pomysłu ówczesnej władzy starostwa, sprawiło, że marzenie rodziców zaczęło się spełniać. Od września 2006 roku stowarzyszenie prowadzi OREW oraz od listopada 2009 ŚTR w Zawoi.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi  
34-231 Juszczyn 542 B
REGON 121038374, NIP 552 15 75 591, KRS 0000336571
e-mail: zk.zawoja@psoni.org.pl.
Konto Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy Jordanów O/Zawoja 07 8799 0001 0020 0200 0534 0001