STRONA GŁÓWNA
HISTORIA
INFORMACJE PUBLICZNE
ZARZĄD
DOJAZD
KONTAKT
NAPISZ DO NAS
Schemat

... czytaj dalej


Zamówienia publiczne

 

Dotyczy:  Zapytania ofertowego na „Zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Juszczynie i Tarnawie Górnej

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi informuje, że toku postepowania konkursowego: „Zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Juszczynie i Tarnawie Górnej” wpłynęły 2 oferty. Jedna oferta została odrzucona jako złożona po terminie składania ofert (termin do 8 maja 2017 godzina 10.00). W wyniku konkursu została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:

 INTER-WELM sp. Z o.o. ul. Sarni Stok 1, 43-300 Bielsko –Biała z ceną  brutto 117.658,00 zł.

Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne i treść oferty jest zgodna ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym z daty 24 kwietnia 2017r.

Zapytanie ofertowe

Zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Juszczynie i Tarnawie Górnej

zapytanie ofertowe - plik doc

formularz - plik doc

pobierz wszystkie pliki jako pdf

Przedłużenie terminu otwarcia kopert – 09.05.2017 roku (tj. wtorek), godzina 13.00

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówiecia nr 152878-2013:
http://www.orewjuszczyn.pl/image/Scan0042.BMP

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orewjuszczyn.pl/pliki/Scan0006.BMP

http://www.orewjuszczyn.pl/pliki/Scan0007.BMP

http://www.orewjuszczyn.pl/pliki/Scan0008.BMP

http://www.orewjuszczyn.pl/pliki/Scan0009.BMP

http://www.orewjuszczyn.pl/pliki/Scan0010.BMP

http://www.orewjuszczyn.pl/pliki/Scan0011.BMP

 

http://www.orewjuszczyn.pl/pliki/projekt%20umowy%2017.04.13.doc

 
... czytaj dalej


Dane Stowarzyszenia

... czytaj dalej


Statut

... czytaj dalej


Organizacja i sprawowane funkcje

... czytaj dalej


Przedmiot działalności i kompetencje

... czytaj dalej


Struktura własności i majątek

... czytaj dalej


Zasady funkcjonowania

... czytaj dalej
 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi  
34-231 Juszczyn 542 B
REGON 121038374, NIP 552 15 75 591, KRS 0000336571
e-mail: zk.zawoja@psoni.org.pl.
Konto Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy Jordanów O/Zawoja 07 8799 0001 0020 0200 0534 0001