STRONA GŁÓWNA
GALERIA
NASZE PRACE
POMAGAJĄ NAM
DOJAZD
KONTAKT
NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI

2019-01-22 18:46:55
Tradycyjny opłatek Rodziny PSONI koło w Zawoi - Budzów 2019 rok

     Dnia 10 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Zawoi. Wydarzenie to, jak co roku miało miejsce w restauracji ''Magnolia'' w Budzowie. Swoją obecnością i świątecznymi życzeniami zaszczycili nas znamienici przedstawiciele kierownictwa OREW Juszczyn, Tarnawa Górna i WTZ Juszczyn; władz: senatu, powiatu,  gmin, jednostek samorządu terytorialnego, parafii, sponsorzy i przyjaciele naszej społeczności. Dopisali również rodzice i opiekunowie naszych wspaniałych podopiecznych. Umownego entrée uroczystości dokonała swoim płomiennym przemówieniem prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Zawoi pani Małgorzata Sitarz. Społeczność Warsztatów terapii Zajęciowej wystawiła ''Jasełka''. Spektakl został przygotowany przez grupę teatralną pod przewodnictwem  prowadzącej pracownię malarsko - artystyczną, przy współudziale szefowej pracowni edukacji technicznej. Przedstawienie, jak i całość imprezy dostarczyły gościom mnóstwo wzruszających przeżyć, pozytywnych uniesień i prolongowało w naszych sercach magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia.

2019-01-02 13:33:22
Charytatywny Mikołajkowy Turniej Piłkarski w Makowie Podhalańskim

     W niedzielę 16 grudnia dzięki pani Iwonie Staśkiewicz Warsztaty Terapii Zajęciowej miały możliwość uczestniczenia w Charytatywnym Mikołajkowym Turnieju Piłkarskim w Makowie Podhalańskim. Dziękujemy pani Iwonie Staśkiewicz za zaproszenie, a nade wszystko dziękujemy za niestrudzoną gotowość pomagania innym, jak również za optymizm, którym zaraża ona ludzi wokół siebie. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe dla naszej placówki!

2018-12-19 13:37:56
Wigilia w Warsztatach Terapii Zajęciowej

      W dniu 19.12.2018 roku odbyła się wigilia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Juszczynie. Tradycyjny opłatek rozpoczął się o godzinie 11.00. Uroczystość rozpoczęła się wystawieniem „Jasełek”. Spektakl został przygotowany przez prowadzącą pracownie malarsko-artystyczną we współpracy z prowadzącą pracownię edukacji technicznej. Swój udział miały również terapeutki prowadzące pracownię krawiecką i poznawczo - edukacyjną. W cudowne role wcielili się nasi wspaniali uczestnicy. Znamiennym jest, że z inicjatywy prowadzącej grupę teatralną tegoroczną wigilię uświetnił występ pani Katarzyny Miśkowiec uczestniczki programu rozrywkowego „The Voice of Poland”. Następnie przyszła kolej na przemowę kierownika WTZ pana Marcina Pęczka. Następnie czytano Pismo Święte, łamano się opłatkiem i śpiewano kolędy. Na wigilijnym stole nie zabrakło również smakowitych tradycyjnych potraw, przygotowanych przez prowadzącą pracownię kulinarną i gospodarstwa domowego z jej podopiecznymi, spięły one w całość to podniosłe wydarzenie. W przygotowanie tego podniosłego wydarzenia brali udział wszyscy terapeuci i uczestnicy.

     Kierownictwo Warsztatów Zajęciowych z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2019 składa Państwu najserdeczniejsze życzenia: zdrowia pogody ducha i jak najczęstszych szczęśliwych chwil. Niech się wiedzie!

''Podarujmy tym, których kochamy skrzydła, by mogli latać, korzenie, aby wracali i powody, aby zostali''

2018-12-18 08:38:12
Magia kiermaszy...

   W dniu 16.12.2018 roku odbyły się kiermasze świąteczne przy parafiach rzymskokatolickich: pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Skawicy, pw. Św. Klemensa w Zawoi Centrum i pw. Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin w Makowie Podhalańskim. Osoby przychodzące na msze święte we wspomnianych parafiach mogły zaopatrzyć się w piękne wykonane ozdoby świąteczne i różnorakie prace o tematyce okołowigilijnej. W trud ich wykonania zaangażowano wiele serca oraz pracy podopiecznych i terapeutów. Ponadto tego dnia braliśmy udział w Mikołajkowym Charytatywnym Turnieju Piłkarskim w Makowie Podhalańskim.

   Kierownictwo Warsztatów Terapii Zajęciowej składa serdeczne podziękowania darczyńcom, a nade wszystko parafianom w/w parafii, gronu pedagogicznemu Szkoły Podstawowej w Białce, wszystkim ludziom i przyjaciołom naszej społeczności. 

   Równocześnie Kierownictwo Warsztatów Zajęciowych z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2019 składa Państwu najserdeczniejsze życzenia: zdrowia pogody ducha i jak najczęstszych szczęśliwych chwil. Niech się wiedzie!

''Podarujmy tym, których kochamy skrzydła, by mogli latać, korzenie, aby wracali i powody, aby zostali''

2018-12-10 09:58:47
Spectrum zajęć w WTZ nietuzinkowego Dariusza Piotra Klimczaka

       Warsztaty Terapii Zajęciowej w Juszczynie oraz Fundacja „Maximum” realizowały na początku grudnia 2018 roku projekt „INTEGRACYJNE ZAWODY SPORTOWE BOCCIA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH” przy aktywnym zaangażowaniu beneficjentów ostatecznych (dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 25 lat ze znacznym i umiarkowanym stopniem upośledzenia). Projekt wpisał się w zadanie priorytetowe Województwa Małopolskiego w obszarze 4: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” i za główny cel kładło upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych osób niepełnosprawnych. Projekt opierał się, m.in., na następujących działaniach:

1) Organizacja dla uczniów szkół specjalnych Małopolski zawodów w „Boccię” jednej z dyscyplin paraolimpijskich, posiadającą walory rehabilitacyjno - sportowe oraz uroczystości wręczenia nagród w zespole szkół specjalnych w Juszczynie,

2) Aktywizacja ruchowa, twórcza i społeczna młodzieży szkolnej dotkniętej zaburzeniami psychicznymi,

3) Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego,

4) Spotkanie integracyjne ze sportowcami (wymiana doświadczeń).

   Integracyjny wymiar projektu, promujący sportową Małopolskę oraz jego innowacyjność polegał na zaangażowaniu w obszar działań: uczniów szkół specjalnych z Krakowa, Makowa Podhalańskiego i Juszczyna; sprawdzonych ekspertów i trenerów: (mgr Marcin Pęczek - trener i psychoterapeuta), sportowców (Mateusz Gunia - mistrz Polski w boksie tajskim), dramoterapii i opieki medycznej (dr Dariusz Piotr Klimczak), jak również zastosowaniu nowoczesnych metod terapeutycznych i aktywizacyjnych: drama, video and Internet interaction trening oraz wdrożeniu kreatywności uczestniczącej i partycypującej, jako podstawowych bodźców stymulujących rozwój psychiczny i osobisty, wymianę doświadczeń, współpracę i integrację społeczną.

    Czwartego grudnia 2018 roku przeprowadzono w Juszczynie Szkolne Zawody Sportowe Bocci. Wzięło w nich udział prawie 40 uczestników oraz opiekunowie, terapeuci oraz sympatycy sportu. Przypomnijmy, iż Boccia jest jedną z dyscyplin paraolimpijskich, posiadającą walory rehabilitacyjno - sportowe. Jest grą integracyjną, która oprócz rywalizacji, przynosi satysfakcję i przyjemność. W Boccię mogą grać osoby niepełnosprawne nawet z czterokończynowym porażeniem, a także osoby pełnosprawne, dlatego podkreśla się walory integracyjne tej gry. Boccia oprócz tego, że kształtuje sprawność fizyczną, daje możliwość działania w duchu oraz atmosferze tolerancji oraz wzajemnego poszanowania. Uczestnicy tego typu gry nie są w żaden sposób ograniczeni wiekowo czy sprawnościowo, gdyż Boccia posiada wiele rozwiązań taktycznych. Rozegrano kilka rund Bocci, które skrupulatnie rejestrował trener Marcin Pęczek. Obowiązywała zasada „win win”, czyli - każdy jest zwycięzcą. Na zakończenie rozgrywek dr Dariusz Piotr Klimczak - prezes Fundacji „Maximum” wręczył puchar dla szkoły oraz upominki dla wszystkich uczestników. Pani mgr Agnieszka Zawada - terapeutka z WTZ w Juszczynie wręczyła nagrody, natomiast Projektodawcom wykonane przez beneficjentów na zajęciach arteterapii przepiękne ozdoby świąteczne. Był to wzruszający gest. Miłym akcentem zawodów było spotkanie z Mistrzem Polski w boksie tajskim - Mateuszem Gunią. Pan Mateusz przedstawił, na czym polega dobra rozgrzewka, jakie są tajniki boksu tajskiego. Przeprowadził również z beneficjentami klika podstawowych ćwiczeń. Dowiedzieliśmy się, na czym polega prawidłowy „sierpowy” oraz technika gardy tajskiej. „Odtąd nie warto z nami zadzierać” - zażartowała jedna z beneficjentek prawidłowo wykonując technikę „low kick”, czyli niskiego kopnięcia w udo. Zawody poprzedziła krótka prelekcja dra Klimczaka na temat zasad zdrowego żywienia oraz aktywizacji społecznej. Podczas prelekcji miały miejsce zabawne akcenty. Na pytanie prelegenta, która kuchnia jest najlepsza na świecie, jedna z beneficjentek, Madzia, odpowiedziała, iż „Najlepsza na świecie jest kuchnia Pani Ani" (dop. kucharki z WTZ w Juszczynie). Na kolejne pytanie, która oliwa służy zdrowiu, padła odpowiedz, iż „najlepsza dla zdrowia jest Pani Oliwka” (dop. dyrektor OREW w Juszczynie). Gromki śmiech i brawa wprowadziły wszystkich w dobry nastrój. Trzeba podkreślić, iż podczas zawodów w Juszczynie osiągnięto dobrostan psychiczny i fizyczny. Usprawniająca moc rozgrywek sportowych, działań prospołecznych, a zwłaszcza reintegracja, integracja i promocja wartości kultury fizycznej wobec zaburzonych funkcji psychicznych i upośledzenia, zostały w projekcie Fundacji „Maximum” spełnione.  Projekt stał się okazją do zwrócenia uwagi na  znaczenie wspierania aktywności fizycznej i sportowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich promocję i ekspresję, czyli wyrażania siebie w  realizowanych zawodach. Realizacja projektu była możliwa, dzięki zaangażowaniu całego zespołu WTZ w Juszczynie, a zwłaszcza kierownictwu z Panem mgr Marcinem Pęczkiem na czele, Zarządu i środkom własnym Fundacji „Maximum”, a przede wszystkim dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego. Dziękujemy z całego serca wszystkim organizatorom, darczyńcom i Grantodawcy. 

Zapraszamy Państwa na naszą strone facebookową, by podziwiać zdjęcia z tego niecodziennego dnia. Wpisujemy w wyszukiwarce pełną nazwę placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Juszczynie.

 

>> zobacz archiwum    

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej
34-231 Juszczyn 542b
Konto Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy Jordanów O/Zawoja 07 8799 0001 0020 0200 0534 0001