STRONA GŁÓWNA
ZESPÓŁ WWRD
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
ORGANIZACJA WWRDZ w OREW JUSZCZYN
GALERIA
DOJAZD
KONTAKT
NAPISZ DO NAS


ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

     

 

W Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym
funkcjonują dwa zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powołane przez dyrektora placówki. Jeden zespół prowadzi swoją działalność na terenie OREW w Juszczynie, drugi na terenie OREW
w Tarnawie Górnej.

 

      Każdym zespołem kieruje wyznaczony przez dyrektora
koordynator. Są nimi mgr Katzrzyna Ceremuga (OREW w Juszczynie) oraz mgr Justyna Talaga, w zastępstwie za mgr Marzenę Dobosz (OREW w Tarnawie Górnej).

 

 

        

         W skład zespołu działającego w Juszczynie wchodzą:

 • pedagog specjalny - mgr Joanna Starzak; lic Anna Figura;
 • fizjoterapeuci – mgr Tomasz Królczyk, mgr Tomasz Jurek;
 • logopeda – mgr Katarzyna Ceremuga, mgr Dominika Budzowska;
 • inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny, np.: psycholog, dogoterapeuta, dietetyk, muzykoterapeuta.

  Wskład zespołu działającego w Tarnawie Górnej wchodzą:
 • pedagog specjalny - mgr Marzena Dobosz
 • neurologopeda - mgr Sabina Szafraniec; w zastępstwie mgr Kinga Woźny;
 • fizjoterapeuta - mgr Justyna Talaga;
 • psycholog - mgr Wioleta Fidelus;
 • inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny, np.: dogoterapeuta, muzykoterapeuta, dietetyk.

 

ZADANIA ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 

 

 Do zadań zespołu należy:

 •  analizowanie dokumentacji dziecka;

 • przeprowadzenie diagnozy w oparciu o następujące narzędzia:                                                                                                                                                                                
  -Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR);
  -Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP);
  -Karta Oceny Zachowania i Emocji (KOZE);
  -Profil Psychoedukacyjny (PEP-R);
  w miarę potrzeb uzupełniane innymi narzędziami badawczymi;
 • opracowanie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przeprowadzonej diagnozy indywidualnego programu terapii oraz harmonogramu zajęć (rodzaj terapii, liczba przyznanych godzin);
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych z dzieckiem w oparciu o indywidualny program terapii;
 • dokumentowanie pracy diagnostyczno-terapeutycznej;
 • ocenianie efektów pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną;
 • modyfikowanie indywidualnego programu terapii oraz harmonogramu terapii w zależności od potrzeb;
 • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;
 • współpraca z instytucjami i terapeutami pracującymi z dzieckiem poza ośrodkiem;

 • sporządzanie listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie na zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz jej aktualizacja.

 

 

       

   

 

 

 

 
OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCHY
34-231 Juszczyn 542b
tel/fax 33/87715 10
e-mail: orew.juszczyn@psoni.org.pl
Konto Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy Jordanów O/Zawoja 07 8799 0001 0020 0200 0534 0001